Zajmuje się głównie opracowywaniem i produkcją nowych półproduktów farmaceutycznych

Zajmuje się chorobami przeciwnowotworowymi, sercowo-naczyniowymi, psychicznymi i innymi dziedzinami

top_03
head_bg1
 • Acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu
 • Hydrokortyzon-Calbiochem

  Hydrokortyzon-Calbiochem

  hydrokortyzon-Calbiochem;
  hydrokortyzon, standard chromatograficzny, Calbiochem;
  Zanieczyszczenie octanem hydrokortyzonuA;
  Zanieczyszczenie prednizolonem1 (zanieczyszczenie EP prednizolonem A);
  Prednizolon EP ZanieczyszczenieA;

  21-trihydroksypregn-4-en-3;
  związekf(kendall);
  Cortanal

 • Terfenadyna

  Terfenadyna

  TERFENADYNA;

  a-[4-(1,1-Dmetyloetylo)fenylo]-4-(hydroksydifenylometylo)-1-piperydynobutanol;

  A1lerplus;Triludma;

  ALFA-[4-(1,1-DIMETYLOLETYLO)FENYLO]-4-(HYDROKSYDIFENYLOMETYLO)-1-PIPERYDYNOBUTANOL;

  1-(p-tert-Butylofenylo)-4-(4'-(hydroksydifenylometylo)-1'-piperydylo)-butanol;

  (R)-α-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]-4-(hydroksydifenylometylo)-1-piperydyno-1-butanol;

  [R,(+)]-α-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]-4-(hydroksydifenylometylo)-1-piperydyno-1-butanol

 • Cytrynian pentoksyweryny

  Cytrynian pentoksyweryny

  Ester 2-[2-(dietyloamino)etoksy]etylokwasu 1-fenylo-1-cyklopentanokarboksylowego pentoksyweryny;

  1-fenylo-1-cyklopentanokarboksylan;

  Ester dietyloaminoetoksyetylowy kwasu 1-fenylocyklopentano-1-karboksylowego;

  Ester dietyloaminoetoksyetylowy kwasu 1-fenylocyklopentanokarboksylowego;

  ester 1-fenylocyklopentanokarboksylo-2-(2-(dietyloamino)etoksy)etylowy;

  Ester 2-(2-dietyloaminoetoksy)etylowy kwasu 1-fenylocyklopentanokarboksylowego;

  Ucb2543;

  Urex

 • Lewonorgestrel

  Lewonorgestrel

  Lewonorgestrel 13-etylo-17-alfa-etynylo-17-beta-hydroksy-4-gonen-3-on;

  13-etylo-17-alfa-etynylogon-4-en-17-beta-ol-3-on;

  13-etylo-17-hydroksy-19-dinor-alfa-pregn-4-en-20-yn-3-on(+)-1;

  17-alfa-etynylo-13-beta-etylo-17-beta-hydroksy-4-estren-3-on;

  mikroluton;

  Norplant2;

  Norplantii;

  Postinor

 • Octan hydrokortyzonu

  Octan hydrokortyzonu

  Octan hydrokortyzonu (11beta)-21-(acetoksy)-11,17,21-trihydroksypregna-1,4-dieno-3,20-dion;

  octan 11,17-dihydroksy-3,20-dioksopregn-4-en-21-ylu;

  11-beta,17-alfa-dihydroksy-21-acetoksypregesteron;

  11beta17alfa-dihydroksy-21-acetoksypregesteron;

  21-octan 17-alfa-hydrokortykosteronu;

  21-octan 17alfa-hydrokortykosteronu;

  Octan kortyzonu EP Zanieczyszczenie A (octan hydrokortyzonu);

  Hydrokortyzon Zanieczyszczenie3 (Hydrokortyzon EP zanieczyszczenie C)

 • Fudosteina

  Fudosteina

  FUDESTEINA;

  kwas fudosteino(R)-2-amino-3-(3-hydroksypropylotio)propionowy;

  (2R)-2-amino-3-(3-hydroksypropylosulfanylo)propanokwas;

  (2R)-2-amino-3-(3-hydroksypropylotio)propionowy;

  kwas (2R)-2-azanylo-3-(3-hydroksypropylosulfanylo)propanowy;

  3-[(3-hydroksypropylo)tio]alanina;

  (r)-2-amino-3-(3-hydroksypropylotio)propionowy kwas;

  S-(3-HYDROKSYPROPYLO)CYSTEINA

 • Ebastyna

  Ebastyna

  Ebastyna

  4'-(1,1-dimetyloetylo)-γ-[4-(difenylometoksy)piperydyn-1-ylo]butyrofenon;

  4'-tert-Butylo-γ-[4-(difenylometoksy)piperydyno]butyrofenon;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A(EP): difenylometanol (benzhydrol);

  EbastynaNieczystość;

  1-butanon,1-(4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo)-4-(4-(difenylometoksy)-1-piperydynę;

  4'-tert-butylo-4-(4-(difenylometoksy)piperydyno)butyrofenon

 • Danazol

  Danazol

  DANAZOL;

  4-ANDROSTEN-[2,3-D]IZOKSAZOL-17-ALFA-ETYNYL-17-BETA-OL;

  17alfa-pregna-2,4-dien-20-yno[2,3-d]izoksazol-17-ol;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]IZOKSAZOL-17-OL;

  17BETA-HYDROKSY-2,4,17ALFA-PREGNADIEN-20-YNO[2,3-D]IZOKSAZOL;

  17a-Etynylo-17b-hydroksy-4-androsteno[2,3-d]izoksazol;

  Bonzol

 • Wodorosiarczan klopidogrelu

  Wodorosiarczan klopidogrelu

  wodorosiarczan klopidogrelu PLAVIX;

  SR-25990C;

  CLOPIDOGRELBISULPHATE;

  WODOROSIARCZAN KLOPIDOGRELOWY;

  SIARCZAN KLOPIDOGRAFII;

  SR-25990C, Plavix, metylo(+)-(S)-a-(2-chlorofenylo)-6,7-dihydrotieno[3Chemicalbook,2-c]pirydyno-5(4H)octan, wodorosiarczan;metylo2-( siarczan 2-chlorofenylo)-2-(6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo)octanu;

  (RS)-wodorosiarczan klopidogrelu