Zajmuje się głównie opracowywaniem i produkcją nowych półproduktów farmaceutycznych

Zajmuje się chorobami przeciwnowotworowymi, sercowo-naczyniowymi, psychicznymi i innymi dziedzinami

top_03
head_bg1
 • Eter bis(2-butoksyetylowy)

  Eter bis(2-butoksyetylowy)

  Bis(2-butoksyetylo)eter Butan,1,1'-[oksybis(2,1-etanodiyloksy)]bis-;

  Dibutyleterdietylenoglikolu;

  eter dibutylowo-glikolowy dietylowy;

  Eter,bis(2-butoksyetyl);

  Eter,bis(butoksyetyl);

  eter,bis(2-butoksyetyl);

  eter,bis(butoksyetyl);1,1'-(oksybis(2,1-etanodiyloksy))bis-butan

 • 18-Korona-6

  18-Korona-6

  18-Korona-6 1,4,7,10,13,16-HEKSAOKSACYKLOOKTADEKAN;

  18-KORONA 6-ETHER;

  18-KORONA-6;

  HEKSAOKSACYKLOOKTADEKAN;

  KORONA-18-5-ETER;

  ETER KORONY/18-KORONA-6;

  AKOS BBS-00004361;

  JACS-17455-13-9